۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

الجزیره : سفارت ایران و دفتر نخست وزیری سوریه در دمشق هم اکنون زیر ضربات شدید مسلحانه ارتش آزاد سوریه

۱ نظر: