۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

جمهوری اسلامی عامل اصلی این فاجعه است نه زلزله !

اگر خانه های مردم از خشت و گل نبود، اگر مردم امکانات بیشتری برای ساختن خانه های بهتر میداشتند، اگر فقر نبود، اگر امکانات درمانی بیشتری در منطقه بود، اگر گوشه کوچکی از هزینه هائی که صرف سرکوب مردم، صرف دزدی اوباش اسلامی و صرف کمک به بشار اسد و حزب اله لبنان میشود، صرف زندگی مردم شده بود زلزله ای با این قدرت کوچکترین آسیبی به مردم نمی رساند. جمهوری اسلامی و نظام کثیفش که جنایتکاران حاکم با چنگ و دندان آنرا نگهداشته اند، عامل مستقیم و تنها عامل این فاجعه است. باید این واقعه را نیز به اعتراض هرچه گسترده تر علیه رژیم دزدان و سرکوبگران تبدیل کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر