۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

فراخوان اعتراضات سراسری در روز پنجشنبه 13 مهر در سراسر ایران مردم بپاخیزید

مهم و فروی=> لطفا وسیعا اشتراک بگذارید و اطلاع رسانی کنید

ورشکستگی اقتصاد کشور،گرانی تورم بیکاری زنگی برای برپایی قیامی سراسری

مردم بپاخیزید، مردم این فرصت را غنیمت شمرده، بپاخیزید

مردم شریف ایران از این فرصت به دست آمده استفاده کنید و دست به تظاهرات بزنید و یک بار برای همیشه به حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی پایان دهید متحد و هم صدا شوید
تنها با اتحاد خود میتوانید این رژیم جنایتکار را سرنگون کنید.اتحاد بدون قید و شرط رمز پیروزیست.
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ به خیابانها بریزید و اعتراضات گسترده را اغاز کنید اﻳﻦ ﺷﺮﻭﻋﻴﺴﺖ ﺑﺮاﻱ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻥ!
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻲ ﺳﺎﻝﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ,ﺷﻜﻨﺠﻪ,ﺯﻧﺪاﻥ,اﻋﺪاﻡ,ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ,
ﺑﻲ ﺁﺑﺮﻭﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺳﻔﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ.
دیگر فریب اصلاح طلبان حکومتی و شورای راه سبز امید و فراخوانهای سکوت و بی فایده شان را نخوریم ما با دستان خود ایران را آزاد خواهیم کرد...

ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ با هر رنگ و لعابش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ!

ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺳﻜﻮﻻﺭ آزاد برابر و مرفه برای همگان و ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و حقوق بشر ﻫﺴﺘﻴﻢ!
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯاﺕ ﺳﺮاﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺑﭙﺎﺧﻴﺰ ﻛﻪ ﻟﺤﻆﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺭﺳﻴﺪﻥ اﺳﺖ.

اﻳﻨﺒﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﭙﺎ ﻣﻴﺨﻴﺰﻳﻢ و اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﺪبشریﺭا ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩاﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻲ سپاریم .

به کمپین انقلاب مردم ایران  بپیوندید و اشتراک بگذارید

زنده باد آزادی مرگ بر جمهوری اسلامی
ایمیل تماس با صفحه : enqelab.iran@yahoo.com


۲ نظر:

  1. مرگ بر دیکتاتور. خامنه ای و دار و دسته مفت خور آدمکشش باید در دادگاه جوابگوی اینهمه ضرر و زیان بوجود آمده از بیشعوری و بی مسئولیتی خود را بدهند.

    پاسخحذف
  2. عیول عیوله عیول

    پاسخحذف